1992 | INFO | PUBLICATION |
2029 | INFO |

Välkommen till (IN)VISIBLE DIALOGUES
 
(In)Visible Dialogues är ett projekt på Konstakademien i Stockholm där det ingår ett flertal offentliga dialoger mellan internationellt framstående inbjudna talare från olika discipliner. (In)Visible Dialogues är en plattform där konst och vetenskap tillåts möta varandra. Projektet för samman ledande aktörer från såväl konst som vetenskap från Europa, Asien, Australien och USA för att stimulera meningsfulla dialoger om livet och verklighetens gränser. (In)Visible Dialogues har initierats av konstnären Per Hüttner och Elias Arnér, professor i biokemi vid Karolinska Institutet i nära samarbete med designgruppen Åbäke i London och en grupp ljudkonstnärer från hela världen. Projektet är en fortsättning på projektet Begrepp - en Samling som genomfördes 1992 i Konstakademins lokaler.

Deltagande ljudkonstnärer: Andy Cox och Richard Allalouf, Natalia Kamia, Samon Takahashi, Ebbot Lundberg och Yan Jun.

Ladda ned pressrelease

www.konstakademien.se

Welcome to (IN)VISIBLE DIALOGUES
 
(In)Visible Dialogues is a project at Konstakademien in Stockholm which includes a number of internationally acclaimed speakers from different disciplines. (In)Visible Dialogues allow art and science to meet in harmony as well as friction. The project brings together leading specialists from Europe, Asia, Australia and USA to stimulate meaningful dialogues about life and the boundaries of reality. (In)Visible Dialogues was initiated by artist Per Hüttner and Elias Arnér, professor in biochemistry at Karolinska Institutet in close collaboration with graphic designers Åbäke in London and a group of sound artists from all over the world. The project is a continuation of Begrepp - en Samling (Concepts – a collection) that was realized by the two former in 1992 at Konstakademin.

Participating sound artists: Andy Cox and Richard Allalouf, Natalia Kamia, Samon Takahashi, Ebbot Lundberg and Yan Jun.

Download press release

www.konstakademien.se

Dialogschema:
Timetable for dialogues:

6 mars 2011, kl 14.00: Probing the Boundaries of Performance
Predrag Petrovic
&
A Constructed World


13 mars 2011, kl 14.00: Probing the Boundaries of  Insight
Konrad Kaufmann
&
Arijana Kajfes


20 mars 2011, kl 14.00: Probing the Boundaries of Talent
Sandra Masur
&
Laurent Devèze


27 mars 2011, kl 14.00: Probing the Boundaries of the Mind
 Véronique Wiesinger
&
Hugo Lagercrantz

6 March 2011, 2 pm: Probing the Boundaries of Performance
Predrag Petrovic
&
A Constructed World


13 March 2011, 2 pm: Probing the Boundaries of  Insight
Konrad Kaufmann
&
Arijana Kajfes


20 March 2011, 2 pm: Probing the Boundaries of Talent
Sandra Masur
&
Laurent Devèze

 
27 March 2011, 2 pm: Probing the Boundaries of the Mind
Véronique Wiesinger
&
Hugo Lagercrantz

(In)Visible Dialogues stöds av: Karolinska Institutet; Linköpings Universitet; Vision Forum; Ragnar Söderbergs Stiftelse; Sven och Dagmar Saléns Stiftelse; Akademien för de Fria Konsterna, Göran Lagervalls stiftelse, Källemo, Cupola AB and Statens kulturråd.
(In)Visible Dialogues is supported by: Karolinska Institutet; Linköpings Universitet; Vision Forum; Ragnar Söderbergs Stiftelse; Sven och Dagmar Saléns Stiftelse; Akademien för de Fria Konsterna, Göran Lagervalls stiftelse, Källemo, Cupola AB and Statens kulturråd.
FANATIC + ÅBÄKE